Als hands-on bedrijfskundige ga ik graag aan de slag met leiderschap, processen, samenwerkingsvormen, besluitvorming en communicatie. Daarbij combineer ik mijn kennis en ervaring met een praktijkgerichte aanpak, bij voorkeur in samenwerking met mensen uit uw organisatie zelf. Succes organiseer je immers met know-how én show-how.

En hoewel elke opdracht weer uniek is, is het onderliggende doel meestal hetzelfde: de interne organisatie efficiënter, effectiever en vooral klantgerichter en slagvaardiger maken, zodat het bedrijfsresultaat verbetert, de klant een ambassadeur van de organisatie wordt en uw organisatie future-proof is.

Dat doe ik adviserend en/of uitvoerend, op projectbasis of op interimbasis, in de lijn of extern, vanuit mijn eigen kantoor of bij u op locatie, voor korte of voor lange tijd. En zo nodig zet ik daarbij ook mijn netwerk van specialisten in. Samen zijn we uw externe insiders.

 

Interim-management Verandermanagement
Projectmanagement Advies
Overbruggingsmanagement Coaching

 

Op het gebied van:

Customer Service / Supply Chain

 • Het opzetten, managen en/of verbeteren van Customer Service (Customer Care, order-entry, front-office en klachtafhandeling)
 • Optimaliseren van de keten
 • Verbeteren samenwerking langs de keten
 • Product Life Cycle Management / managen in- en uitstroom SKU’s
 • Sales & Operations Planning
 • Operational Excellence

Sales Operations / Customer Excellence

 • Het opzetten, managen en/of verbeteren van Sales Support (inside sales, account support, verkoop binnendienst en back office)
 • Het optimaliseren van klantprocessen / ‘continuous improvement’ commercie
 • Bevorderen klantgerichte, cross-functionele samenwerking
 • Het bouwen van high performing account teams / cross-functionele klantteams
 • Ondersteuning bij de opstart van nieuwe key accounts (afstemming klant-sales-interne organisatie)
 • Het versterken van partnerships met strategische key accounts
 • Het leiden van complexe (internationale) klantprojecten
 • Optimaliseren klantwaarde
 • Afhandelen ‘messy problems’ van klanten

Mens en Organisatie

 • Werving en selectie
 • Feedbacksystematiek
 • Talentontwikkeling
 • Teamontwikkeling
 • Leiderschap
 • Versterken lerend vermogen van de organisatie
 • Optimaliseren horizontale en verticale besluitvorming (o.a. bekend met Sociocratische Kringorganisatiemethode)
 • Organisatieadvies
 • Samenwerking OR

Algemeen Management

 • Tijdelijke uitvoering van algemene managementtaken
 • Business Unit management
 • Doelgericht interim-management bij veranderingen in de bestaande bedrijfsvoering
 • Voortvarend management bij de opstart van nieuwe bedrijfsactiviteiten
 • Het efficiënt en effectief managen van projecten

Verandering

 • Verandering van organisaties (waterval, agile)
 • Verbeterprojecten op structuur-, proces- en afdelingsniveau
 • Transitiemanagement
 • Lean management
 • Continuous improvement
 • Slim en klantgericht samenwerken
 • Leiderschap
 • Versterken klant-, proces-, en probleemeigenaarschap

Communicatie

 • Het coachen van leidinggevenden op het gebied van medewerkercommunicatie
 • Zorgdragen voor adequate interne afstemming/feedback langs de klantketen
 • Het optimaliseren van de communicatie met klanten
 • Verbeteren van de interne top-down en bottom-up communicatie
Dinqum is allround en professioneel. Dat betekent natuurlijk niet dat ik overal verstand van heb. Als specifieke kennis of ervaring ontbreekt, schakel ik mijn netwerk van specialisten in. Samen zijn we uw externe insiders.