Als hands-on bedrijfskundige ga ik graag aan de slag met leiderschap, processen, samenwerkingsvormen, besluitvorming en communicatie. Daarbij combineer ik mijn kennis en ervaring met een praktijkgerichte aanpak, bij voorkeur in samenwerking met mensen uit uw organisatie zelf. Succes organiseer je immers met know-how én show-how.

En hoewel elke opdracht weer uniek is, is het onderliggende doel meestal hetzelfde: de interne organisatie efficiënter, effectiever en vooral klantgerichter en slagvaardiger maken, zodat het bedrijfsresultaat verbetert, de klant een ambassadeur van de organisatie wordt en uw organisatie future-proof is.

Dat doe ik adviserend en/of uitvoerend, op projectbasis of op interimbasis, in de lijn of extern, vanuit mijn eigen kantoor of bij u op locatie, voor korte of voor lange tijd. En zo nodig zet ik daarbij ook mijn netwerk van specialisten in. Samen zijn we uw externe insiders.

 

Interim-management Verandermanagement
Projectmanagement Advies
Overbruggingsmanagement Coaching

 

Op het gebied van:

Customer Service / Customer Operations

 • Het opzetten, managen en verbeteren van Customer Service / Customer Operations (front office, customer care, order-entry en klachtafhandeling)

Sales Support en Key Account Management

 • Het opzetten, managen en verbeteren van Sales Support (inside sales, internal sales, account support, verkoop binnendienst en back office)
 • Het bouwen van high performing account teams
 • Ondersteuning bij de opstart van nieuwe key accounts (afstemming klant-sales-interne organisatie)
 • Het versterken van de relatie met bestaande key accounts (Key Account Management)
 • De opstart van multidisciplinaire klantteams
 • Het leiden van complexe (internationale) klantprojecten
 • Het optimaliseren van klantprocessen

HRM en Organisatie

 • Werving en selectie
 • Advies bij evaluatie
 • Organisatieadvies

Algemeen Management

 • Tijdelijke uitvoering van algemene managementtaken
 • Doelgericht interim-management bij veranderingen in de bestaande bedrijfsvoering
 • Voortvarend management bij de opstart van nieuwe bedrijfsactiviteiten
 • Het efficiënt en effectief managen van projecten

Verandering

 • Verandering van organisaties (analyse knelpunten, verbetersuggesties en plan van aanpak)
 • Verbeterprojecten op proces- en afdelingsniveau

Communicatie

 • Het coachen van leidinggevenden op het gebied van medewerkercommunicatie (in het bijzonder beoordelings- en functioneringsgesprekken)
 • Het opzetten en verbeteren van overlegstructuren en interne feedback
 • Het verbeteren van de communicatie van medewerkers met collega’s en klanten (coaching)
Dinqum is allround en professioneel. Dat betekent natuurlijk niet dat ik overal verstand van heb. Als specifieke kennis of ervaring ontbreekt, schakel ik mijn netwerk van specialisten in. Samen zijn we uw externe insiders.