1. Stel de klant centraal

Een organisatie bestaat bij de gratie van haar klanten. Door het klantbelang bij elke belangrijke beslissing voorop te stellen (zónder het bedrijfsbelang uit het oog te verliezen), waarborgt u de continuïteit van uw organisatie. Dat geldt overigens voor alle lagen en disciplines: elke schakel moet erop gericht zijn om de klant te binden. Dan staat niets hem in de weg om nog lang een trouwe klant van uw organisatie te blijven.

2. Blijf innoveren

De wereld wordt steeds dynamischer: de technologische ontwikkelingen gaan snel en klanten worden met de dag veeleisender. Dat vraagt het uiterste van uw slagvaardigheid, probleemoplossend vermogen en productiviteit. Zorg er daarom voor dat uw organisatie flexibel is, blijft leren en elke gelegenheid aangrijpt om te innoveren. Alleen dan kunt u meebewegen en uw kansen grijpen.

3. Zorg voor leiderschap

Leiderschap is wezenlijk voor elke organisatie. Als de leiding niet optimaal functioneert, doet de organisatie dat doorgaans ook niet. Dat vraagt om managen en verbinden, om contact en support, om sturing en feedback, om aansturen en inspireren, en… om gezag in plaats van macht. Investeert u in leiderschap? Dan investeert u in uw complete organisatie.

4. Communiceer

Het smeermiddel voor een organisatie is communicatie. Als we ervoor zorgen dat kennis en informatie op het juiste moment, op de juiste wijze, met de juiste mensen worden gedeeld, worden de juiste keuzes gemaakt en de goede dingen gedaan. En daar profiteren zowel de interne organisatie als de klanten van. Hiervoor zijn twee dingen nodig: een grote communicatiebereidheid en een goede organisatie van de communicatie. Als we de vergadercultuur inruilen voor een praktische feedback-systematiek (zowel intern als extern) en daar eventueel op coachen, regeert de dialoog en krijgt kwaliteit alle kans.

5. Leer door te doen

Succesvolle organisaties zijn sociale systemen die voortdurend experimenteren. Ze gebruiken voortschrijdend inzicht als hefboom voor vooruitgang. Dat betekent: niet wachten tot de perfecte oplossing zich aandient, maar ervaring opdoen, evalueren en bijsturen. Zorg ervoor dat uw organisatie leert door te doen, op basis van kennis (intellect én boerenslimheid) en ervaring (successen én fouten). Dat is de snelste weg naar succes.

6. Organiseer de mens, niet het systeem

Mensen maken het verschil. Een organisatie met de juiste mensen is immers nauwelijks te kopiëren, zeker als interne samenwerking leidend is en de organisatie slim is opgezet. Eenvoud en de menselijke maat moeten het daarom altijd winnen van bureaucratie. Zorg er dus voor dat u de cijfers wel kent, maar stuur vooral op de mensen die direct op die cijfers van invloed zijn. Dan volgen resultaat en rendement bijna vanzelf.

7. Werk (écht) samen

In een organisatie ligt het gevaar van silo-denken en suboptimalisatie op de loer. Samenwerken wordt dan lastig, omdat afdelingen hun eigen resultaat of belang boven dat van anderen stellen. Voor échte samenwerking is systeemdenken nodig. Als er iets in een deel van het systeem gebeurt, heeft dat immers gevolgen voor andere delen. Wie de mindset heeft om een situatie vroegtijdig vanuit alle perspectieven te bekijken (en daar vervolgens ook naar te handelen), zal inzicht creëren, bijval oogsten en synergie realiseren. Dát is echt samenwerken.

8. Geen blauwdruk

Elke organisatie is uniek. Daarom bestaat er geen blauwdruk of methodiek die u een panklare oplossing aanreikt. Bovendien is de praktijk weerbarstig: een eindoplossing pakt zelden zo uit als van tevoren bedacht. Daarom geloof ik in op maat gesneden oplossingen, waarbij externen samen met mensen uit de organisatie de beginsituatie in de praktijk analyseren en vervolgens vanuit een oplossingsrichting naar het resultaat toewerken. Hanteren we daarbij een integrale aanpak, dan ligt uw unieke oplossing voor het grijpen.